arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

 MR Sint Joseph

 

Zoals elke basisschool heeft ook de Sint Josephschool een Medezeggenschapsraad. Via de menu-keuzes aan de linkerkant kunt u meer te weten komen over onze Medezeggenschapsraad. Bovendien vindt u hier ook meer informatie over Medezeggenschapsraden in het algemeen.
Notulen van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden op de website geplaatst.

 

Inleiding

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders die de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op beslissingen van de directie van een school.

 

Wat doet een medezeggenschapsraad?

Ongeveer zes keer per jaar komt de MR bij elkaar om te praten over zaken die de school aangaan. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld de begroting voor het komende schooljaar, of de samenstelling van de schoolgids. Maar ook zaken als ziekte van leerkrachten en hoe dat opgevangen wordt. Eigenlijk alles waar je als leerkracht of als ouder graag in betrokken wil worden. Buiten de vergaderingen om zullen de leden van de MR natuurlijk ook praten met andere ouders en leerkrachten en soms wordt een cursus gevolgd om te zorgen dat de MR mee kan blijven denken met de directie.

 

Wat kan een medezeggenschapsraad?

Veel. Heel veel beslissingen van de directie of het bestuur moeten eerst aan de MR voorgelegd worden. Wat er dan gebeurt hangt af van het onderwerp.
In veel gevallen heeft de MR “adviesrecht”, wat inhoudt dat de MR een positief of negatief advies kan geven. De directie mag een negatief advies naast zich neerleggen, maar verstandig is dat natuurlijk niet. Ze heeft dan wel wat uit te leggen.
In andere gevallen heeft de MR ‘instemmingsrecht”. Dit houdt in dat de directie het besluit pas kan uitvoeren als een MR er mee ingestemd heeft. Omdat dit instemmingsrecht bij wet geregeld is, kan een directie een MR in dit geval niet passeren.
Natuurlijk zullen MR en directie proberen om er samen uit te komen, want uiteindelijk hebben beide maar één doel: een zo goed mogelijk functionerende school.

 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

In principe zitten er evenveel leerkrachten als ouders in de MR. De grootte is afhankelijk van de grootte van de school, maar een MR moet minimaal vier leden groot zijn. Deelname aan een MR is niet vrijblijvend. De MR heeft verregaande bevoegdheden en moet soms beslissingen nemen die grote invloed kunnen hebben op de toekomst van de kinderen.

 

Samenstelling MR

 

De St. Josephschool heeft wel een eigen directie, maar is samen met andere scholen onderdeel van de stichting het Sarkon. Het bestuur van het Sarkon bepaalt het beleid voor de scholen.
Dat betekent dat de MR van de St. Josephschool overlegt met de directie van de eigen school, maar geen invloed heeft op beslissingen die door het Sarkon worden genomen. Toch heeft ook het Sarkon te maken met een medezeggenschapsraad. Deze raad wordt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) genoemd. De GMR heeft dezelfde functie als de MR, maar dan voor het Sarkon. In de GMR zitten leerkrachten en ouders van de verschillende scholen die onder het Sarkon vallen.

De MR van de St Josephschool bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Sussanne Smit- Peetoom, voorzitter
  • Sandra Entes
  • Laura Smit, secretaris
  • Susanne Kisteman-Helder, notuliste

 

Bereikbaarheid MR

U kunt één van de MR leden altijd aanspreken. Ook is het mogelijk om een mail te sturen, het emailadres van de MR is: mr.stjoseph@sarkon.nl