arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Schoolbestuur

Onze organisatieLogo-notext

Stichting Sarkon is de bestuurlijke organisatie van negentien basisscholen in de regio Noord-Holland-Noord. Voorzitter van het College van bestuur van Sarkon is dhr. Gert Jan Veeter. Samen met de directeuren van de negentien scholen werken algemeen directeur en stafbureau aan goed onderwijs op de Sarkon scholen. Op de scholen binnen de stichting Sarkon is het plezierig leren en werken voor kinderen en leerkrachten. Stichting Sarkon:

  • 17 rooms-katholieke en 2 interconfessionele scholen
  • in 14 plaatsen in Noord-Holland-Noord
  • rond de 4500 leerlingen
  • rond de  400 medewerkers
Geschiedenis

Stichting Sarkon, SAmenwerking Rooms Katholiek ONderwijs Noordkop, werd opgericht in 2001 door 6 fusiepartners nl. de katholieke/interconfessionele schoolbesturen uit de toenmalige gemeentes Schagen, Den Helder, Anna Paulowna, Zijpe en Wieringermeer. Gedurende twee jaar is er gesproken op bestuursniveau, maar ook in allerlei commissies, waarin zowel bestuursleden, ouderraadsleden en MRleden zitting hadden. In eerste instantie ging het om 15 scholen, waarvan 13 rooms katholiek en 2 interconfessioneel. In 2003 kwam daar de H. Henricusschool uit Hippolytushoef bij en in 2011 de Jozefschool Den Burg Texel en de scholen van het SKON, de Marinx uit ’t Veld en de St. Antoniusschool uit Nieuwe Niedorp.

 

Stichting Sarkon bestuurt 19 basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Aan de Drs. Bijlweg in Den Helder staat het kantoor van de Stichting. Vanuit dit kantoor opereren de afdeling financiën en de personeelsafdeling . Ook de bouwtechnische afdeling zit in dit kantoor gehuisvest. Daarnaast zijn er de kantoren van de stafmedewerkers en de voorzitter van het College van bestuur. De IT afdeling is gehuisvest op basisschool De Windwijzer in Den Helder.

Gert Jan Veeter-algemeen directeur

Dhr. Gert Jan Veeter –  Voorzitter van het College van Bestuur

De heer Veeter is voorzitter van het College van Bestuur van de stichting Sarkon. In die hoedanigheid is hij voorzitter van het directieteam en werkt hij samen met de schooldirecteuren aan de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het schoolbestuur. Verder ziet hij toe op de uitvoering van het beleid op schoolniveau en hij vertegenwoordigt de stichting in haar contacten met externen en partners.

 

 Ingrid Krabshuis-beleidsmedewerker

Mw. Ingrid Krabshuis –  Beleidsmedewerkster

Mw. Ingrid Krabshuis werkt als beleidsmedewerkster bij Stichting Sarkon met als hoofdtaak Personeelszaken.  Zij draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering  van het personeelsbeleid binnen de Stichting, in samenwerking  met de directeuren van de scholen en de overige stafleden.  Naast de hierboven genoemde hoofdtaak houdt zij zich samen met de andere stafleden bezig met alle vraagstukken die op het bestuursniveau spelen.  Zij is adviseur van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en stuurt de afdelingen personeels- en salarisadministratie en secretariaat aan.

 

MaritaMelchers

 

 

 

 

 

Mw. Marita Melchers – Medewerker beleid en kwaliteit

Mevr. Drs. Marita Melchers werkt als onderwijskundig beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij Stichting Sarkon. Samen met de directeuren, de IB-ers en de leerkrachten zal zij de strategische ambities ; interne kwaliteitsstructuur binnen de bestuurlijke organisatie van Sarkon vertalen in operationeel beleid, om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij speelt Planning & Control een belangrijke rol tussen de data van de schoolinterne kwaliteitszorg en zelfevaluatie en het monitoren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs door het bestuur.

 

Gerda Dofferhoff

Mw. Gerda Dofferhoff – Coördinator opleiden in school

Samen met de groep opleiders van de stichting Sarkon, draagt Gerda bij aan de ontwikkeling en begeleiding van PABO studenten, mentoren en startende leerkrachten.
Verder is zij contactpersoon voor de IPABO en onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum van de studenten.
Binnen het samenwerkingsproject van besturen en IPABO “Samen Professioneel Sterk” is zij deelprojectleider “Bachelor”.

 

Sandra Leijen
Mw. Sandra Leijen
– Controller

De controller voert de regie bij de financiële planning en voert (mede) de financiële (project)administratie.
Daarnaast houdt Sandra zich bezig met organisatie brede taken, zoals ondersteunen bij de totstandkoming van de jaarrekening.

 

André

Dhr. André HagedoornStafmedewerker Huisvesting

De heer Hagedoorn is is als bouwkundige verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid binnen Stichting Sarkon. Het planmatig onderhoud, renovatie en nieuwbouwwerken worden door de heer Hagedoorn geïnitieerd, voorbereid en in opdracht gegeven aan marktpartijen.

 

Sandra Ramautar - Management-assistente 

Mw. Sandra Ramautar –  Management assistente

Mw. Sandra Ramautar werkt als managementassistente op het secretariaat.
Samen met haar collega mw. Ellis Visser ondersteunen zij de voorzitter van het College van Bestuur en de stafmedewerkers.
Zij notuleert de vergaderingen van de staf, het Directieteam en de Raad van Toezicht.

 

 

Ellis Visser-managementassistente

Mw. Ellis Visser –  Management assistente

Mw. Ellis Visser werkt als managementassistente op het secretariaat. Samen met haar collega mw. Sandra Ramautar ondersteunen zij de voorzitter van het College van Bestuur en de stafmedewerkers. Zij notuleert de SBBK vergaderingen (Stichting Beheer Brede scholen Kop van Noord Holland) en biedt tevens ondersteuning in voorkomende werkzaamheden op P&O gebied.

 

 

 

 

 

 

Mw. Elfi KromSenior administrateur

Mw. Elfi Krom is de senior administrateur en werkt sinds september 2016 bij Stichting Sarkon.
Zij verzorgt alle financiële handelingen en boekingen in de administratie.
Ook maakt zij het cijfermatige deel van de jaarrekening en begroting.
 
 

ChantalHoogland2016

 

 

 

 

 

Mw. Chantal Hoogland – Personeels- en salarisadministratie

Mw. Chantal Hoogland is vanaf 10 januari 2011 in dienst bij Stichting Sarkon. Gestart als managementassistente op het secretariaat en sinds 1 april 2014 medewerkster personeels- en salarisadministratie. De werkzaamheden verricht zij samen met haar collega Hennie Meester.

Hennie en Chantal zorgen ervoor dat elke maand de salarissen worden uitbetaald. Alle bijkomende werkzaamheden zoals ziekte/herstelmeldingen, het maken van werkgeversverklaring en verdere administratieve afhandelingen op het gebied van personeelszaken behoren ook tot hun taken.

 

  Hennie Meester-medewerkster personeels- en salarisadministratie

Mw. Hennie Meester – Personeels- en salarisadministratie

Mw. Hennie Meester is de personeels- en salarisadministrateur van Stichting Sarkon. Zij heeft jarenlange ervaring met salarissen in het onderwijs. Zij zorgt ervoor dat elke maand de salarissen worden uitbetaald en zij doet dit samen met haar collega Chantal Hoogland. Alle werkzaamheden die hier uit voortvloeien, bijvoorbeeld het maken van akten van benoeming, werkgeversverklaring e.d. behoren ook tot haar taak.

 

Pauline Hendriks-junior medewerkster financiën

Mw. Pauline Hendriks –  Junior medewerkster financiën

Mw. Pauline Hendriks is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van de inkoopfacturen.
Zij geeft ook ondersteuning aan Sandra Leijen.